YOU ARE HERE: หน้าแรก

ร่วมแสดงความยินดีและขอขอบคุณนักเรียนที่นำชื่อเสียงมาให้กับโรงเรียน ที่ได้รับถ้วยและเหรียญรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขัน ยิมนาสติกแอโรบิก ประเภทเดี่ยวหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 9-11 ปี จากกรมพลศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2565 เด็กหญิงชิษณุชา หนูชัยแก้ว ป.4/5

อีเมล พิมพ์ PDF

ร่วมแสดงความยินดีและขอขอบคุณนักเรียนที่นำชื่อเสียงมาให้กับโรงเรียน ที่ได้รับถ้วยและเหรียญรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขัน ยิมนาสติกแอโรบิก ประเภทเดี่ยวหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 9-11 ปี จากกรมพลศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2565
เด็กหญิงชิษณุชา หนูชัยแก้ว ป.4/5

 

Facebook

แปรขบวนถวายพ่อหลวง