ผู้บริหารโรงเรียน

63 หมู่ 4 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร. 0-2543-1238-9, 0-2988-3526 Fax : 0-2543-3630 E-mail: saintheresa@gmail.com

YOU ARE HERE: หน้าแรก

รูปแบบและแนวทางบริหารจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์เทเรซา

รูปแบบและแนวทางบริหารจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์เทเรซา

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

อ่านเพิ่มเติม...
 

ชี้แจง การเรียนการสอน Online ด้วยระบบ Virtual School โรงเรียนเซนต์เทเรซา

ชี้แจง การเรียนการสอน Online ด้วยระบบ Virtual School โรงเรียนเซนต์เทเรซา

วัตถุประสงค์

การเรียนการสอน Online เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ตามหลักสูตร เพื่อให้เด็กๆ ใช้เวลาในช่วงวิกฤตนี้อย่างมีประโยชน์ต่อตนเอง (เมื่อเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ตามหลักสูตรตั้งแต่การเรียนรู้หน่วยที่ 1 ค่ะ)

Ä ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เนื่องจากเป็นชั้นเด็กเล็กทางโรงเรียนจะกำหนดวิชาเรียน ในแต่ละวันตามความเหมาะสม การเข้าเรียนของนักเรียนจะเข้าเวลาไหนตามแต่ความสะดวกของท่านผู้ปกครองและนักเรียน ที่จะเข้าเรียนรู้       แต่ขอให้อยู่ภายในวันที่โรงเรียนกำหนด หากในวันที่กำหนด นักเรียน/ผู้ปกครองคนใด ไม่สะดวกต่อการเรียน ขอให้แจ้งกับคุณครูประจำชั้นเป็นรายบุคคล เพื่อครูประจำชั้นจะได้ทำการประสานงานกับคุณครูประจำวิชาต่อไป และในระหว่างเรียนหากผู้ปกครองมีเวลาว่าง ท่านสามารถแนะนำบุตรหลานของท่านขณะเรียนจะดีมาก

Äระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ทางโรงเรียนจะจัดตารางวิชาเรียน และเวลาเรียนในแต่ละวัน เพื่อสะดวกต่อการติดตามการเรียนแต่ละวิชา แต่ถ้าหากในช่วงเวลานั้นๆ นักเรียนคนใดไม่สะดวกต่อการเข้าเรียน ขอให้แจ้งกับคุณครูประจำชั้นเป็นรายบุคคล เพื่อครูประจำชั้นจะได้ทำการประสานงานกับคุณครูประจำวิชาต่อไป

หมายเหตุ

1) ช่องทางการใช้งานระบบ Virtual School

- ผ่านแอพพลิเคชั่น Virtual School (ได้ทั้งระบบ IOS และ Android) เหมาะสำหรับผู้ใช้งาน

บนสมาร์ทโฟน ( โทรศัพท์มือถือ , IPAD)

- ผ่านเว็ปไซด์ www.virtualschool.club เหมาะสำหรับผู้ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

(PC / Notebook)

2) การเรียน Online ไม่ได้เป็นการเรียนชดเชย Summer แต่เป็นการใช้เวลาในช่วงวิกฤตนี้อย่างมีประโยชน์ต่อตัวนักเรียน และผลจากการเรียน Online นี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนโดยคุณครูประจำวิชาจะไม่นำไปคิดเป็นคะแนนเพื่อตัดเกรด (แต่หากนักเรียนได้เรียน Online นักเรียนจะได้เพิ่มพูนความรู้/ทักษะ       เพื่อนำไปใช้สอบในเวลาเรียนปกติ)  เริ่มเรียน Online พร้อมกันวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

3) เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (หรือตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ) เด็กๆ จะได้เรียนครบตามหลักสูตร

 

ประกาศจากโรงเรียนเซนต์เทเรซา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ 2( ๒๕๖๓)

ประกาศจากโรงเรียนเซนต์เทเรซา
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ 2
#ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านสำหรับความร่วมมือที่ดีเสมอมา และจักขอบพระคุณยิ่งถ้าช่วยประชาสัมพันธ์ต่อให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...
 

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านเพิ่มเติม...
   

หน้า 1 จาก 2

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

รางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาส่งเสริมคนดีสู่สังคม"

  รางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาส่งเสริมคนดีสู่สังคม" ระดับดีเด่น (มูลนิธิธารน้ำใจ)

ผลสอบ O-NET คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม และวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนมากกว่า 90 คะแนนขึ้นไป

ขอแสดงความยินดี ผลสอบ O-NET คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม และวิชาคณิตศาสตร์คะแนนมากกว่า 90 คะแนนขึ้นไป ...

ประกาศค่ามาตรฐาน

ประกาศค่ามาตรฐาน          

การแข่งขันเทควันโด "Tiger Thai Song ki Young Cup ครั้งที่ 12"

การแข่งขันเทควันโด "Tiger Thai Song ki Young Cup ครั้งที่ 12"

 • รางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาส่งเสริมคนดีสู่สังคม"

 • ผลสอบ O-NET คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม และวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนมากกว่า 90 คะแนนขึ้นไป

 • ประกาศค่ามาตรฐาน

 • การแข่งขันเทควันโด "Tiger Thai Song ki Young Cup ครั้งที่ 12"

ปฏิทินโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

ตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากร 2563
ตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากร 2563 ...
93
สช. มาตรวจโรงเรียน
สช. มาตรวจโรงเรียนเพื่อเพิ่มและเปลี่ยนแปลงอาคารเรียน 2563 ...
77
กิจกรรมเฉลิมพระชมพรรษา
กิจกรรมเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ...
85
ทำความดีวันแม่ 2563
ทำความดีวันแม่ 2563 ...
78
เด็กนักเรียนนั่งสมาธิ
เด็กนักเรียนนั่งสมาธิ ...
84
เปิดเรียนเต็มระบบ 25563
เปิดเรียนเต็มระบบ 25563 ...
96
ตรวจโรงเเรียน มาตราการป้องกันโรคระบาด สาธารณสุข 44
ตรวจโรงเเรียน มาตราการป้องกันโรคระบาด สาธารณสุข 44 ...
81
มอบรางวัล O-NET 2563
มอบรางวัล O-NET 2563 ...
68
เปิดเรียนปีการศึกษา 2563
เปิดเรียนปีการศึกษา 2563 ...
84
ฉีดพ่นโควิด 19 (2563)
ฉีดพ่นโควิด 19 (2563) ...
89
กีฬาสี สักทองเกมส์ กาญจนาภิเษกหนองจอก 2563
กีฬาสี สักทองเกมส์ กาญจนาภิเษกหนองจอก 2563 ...
70
the heart of giving 2020-08-24 09:19:13
the heart of giving
รับโล่และเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ the heart of giving ปีที่ 2 จากมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย ...
63

ประมวลภาพ

left direction
ตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากร 2563
สช. มาตรวจโรงเรียน
กิจกรรมเฉลิมพระชมพรรษา
ทำความดีวันแม่ 2563
เด็กนักเรียนนั่งสมาธิ
เปิดเรียนเต็มระบบ 25563
ตรวจโรงเเรียน มาตราการป้องกันโรคระบาด สาธารณสุข 44
มอบรางวัล O-NET 2563
เปิดเรียนปีการศึกษา 2563
ฉีดพ่นโควิด 19 (2563)
กีฬาสี สักทองเกมส์ กาญจนาภิเษกหนองจอก 2563
the heart of giving
ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ศูนย์คอมม(ูนิต้าอินคอนโทรล 2563
กีฬาสีอนุบาล 2563
กิจกรรมประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการ จากเกษมบัณฑิต 2563
กิจกรรมวันเด็กอนุบาล 2563
รูปแบบและแนวทางบริหารจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์เทเรซา
ประกาศจากโรงเรียนเซนต์เทเรซา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ครั้งที่ 2( ๒๕๖๓)
สังสรรค์ประจำปีครูและบุคลากร
กิจกรรมสอยดาว และบ้านลม
กิจกรรมมอบของขวัญให้ตำรวจ
อบรมเรื่องโรคติดต่อ
เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.2-ม.3
เข้าค่ายลูกเสือ ม.1
เข้าค่ายลูกเสือ ป.2
เข้าค่ายลูกเสือ ป.3
เข้าค่ายลูกเสือ ป.6
เข้าค่าลูกเสือ ป.5
เข้าค่ายลูกเสือ ป.4
ฉลองวัดนักบุญเทเรซา
ฉลองภายในวัดนักบุญเทเรซา
ไมโลจัดกิจกรรมแจกชงชิมเครื่องดื่มไมโลและกิจกรรมปลูกสำนึกให้นักเรียนรักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
ครูและบุคลากรอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) วันที่ 9 ต.ค. 62
กิจกรรมเทิดเกียรติท่านนักบุญเทเรเซา
ทัศนศึกษา ม.3 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน และ Art in Paradise
ทัศนศึกษา ม.2 มิวเซียมสยามและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนคร จ.กรุงเทพฯ
ทัศนศึกษา ป.3 พิพิธภัณฑ์เด็ก (ทุ่งครุ) 2562
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนวิไลวรรณ เรียนรู้เกี่ยวกับ
ทัศนศึกษา ป.6 ณ สวนไทยพัทยา จ.ชลบุรี
ชมรมอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (VSED) เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมเยาวชนเข้มแข็งด้วยพลังแห่งความรู้ กลุ่มโรงเรียนในเครือคาทอลิก ครั้งที่ 1 ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันที่ 16-18 สิงหาคม 2562
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ : เรื่องดอกอัญชัน ระดับชั้น อ.3/5 ณ บ้านวิไลวรรณ
ทัศนศึกษา ป.4 ณ พระราชวังบางปะอิน และตันแลนด์ จ.พระนครศรีอยุธยา
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนวิไลวรรณ เรื่องข้าวโพด ห้องอนุบาล 2/4 เรืยนรู้เรื่องการปลุูกข้าวโพด ข้าวโพดชุปแป้งทอด น้ำนมข้าวโพด และข้าวโพดอบเนย
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ : สวนสาธารณะหนองจอก ประเมินผลการเรียนรู้ : วาดภาพสิ่งที่พบเห็นในสวนสาธารณะ ระดับอนุบาล 2
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ห้องสมุดประชาชน หนองจอก ห้องอนุบาล 3/6
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ Big C หนองจอก ห้องอนุบาล 3/3
นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับ ม. ต้น มาแสดงผลงานให้กับน้อง ๆ ของโรงเรียนได้ชมค่ะ
ทัศนศึกษา ม.1 หอไทยนิทัศน์ และ Art in Paradise
วันนักวิทยาศาสตร์
ทัศนศึกษา ป.2 ที่เมืองจำลอง และ under water world พัทยา
ทัศนศึกษา ป. 1 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเซนต์เทเรซาหยุดเรียน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
ฉีดวัคซีนหัด หัดเยอรมัน บาดทะยัก คางทูม ไข้สมองอักเสบ ป.1 และฉีควัคซีนบาดทะยัก ป.6
ตรวจเช็คสุขภาพชุมชน ครูและบุคลากร เอ็กซ์เรย์ทรวงอก และคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 7-8 ส.ค. 62
บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จัดกิจกรรมและให้ความรู้กับนักเรียนของเรา
รับการนิเทศจากโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ เขต 4 (วันที่1)
เรียนรู้เรื่องหมวก ห้องอนุบาล 2/2 โดยวิทยากร คุณครูบุษณี มินเด็น
เรียนรู้เกี่ยวกับแคร์รอต และประกอบอาหารต้มจืดไก่สับใส่แคร์รอต แคร์รอตชุปแป้งทอด และน้ำผลไม้แคร์รอต ห้องอนุบาล 3/6 โดยวิทยากร คุณนิลาวัณ หงษ์ทอง และคุณครูสุกัญญา พิมาทัย
ศึกษาแหล่งการเรียนรู้บ้านสุมาลี (แหล่งเรียนรู้ปฐมภูมิ) เรียนรู้เกี่ยวกับมะพร้าว/ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ห้อง อ.3/1
กิจกรรมวุ้นแฟนซีห้องอนุบาล 2/1 วิทยากรโดย คุณพัชนีพันธ์ อัสอารี คุณอำพัน อินทรประเสริฐ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับอนุบาล 1 แหล่งเรียนรู้ สวนสาธารณะหนองจอก
Project Approach เรื่องไข่
สืบสานอนุรักษ์ภาษาไทย
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยุ่หัว
ฉลองศาสนนามซิสเตอร์อันนาทัศนะ ทิพย์สนิท
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 ระดับ ป.5-ป.6
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 ระดับ ป.3-ป.4
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 ระดับ ป.1-ป.2
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 2562
บริษัทเบ๊นโบ๊ท จัดกิจกรรมและให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องความดีและความซื่อสัตย์
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรด์นักเรียน
ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ระดับอนุบาล
โครงการพลพรรครักสิ่งแวดล้อมและสัปดาห์ต่อต้านให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ระดับ ป.6-ม.3
โครงการพลพรรครักสิ่งแวดล้อมและสัปดาห์ต่อต้านให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ระดับ ป.3-ป.4
โครงการพลพรรครักสิ่งแวดล้อมและสัปดาห์ต่อต้านให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ระดับ ป.1-ป.2
กิจกรรมสมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้า
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.5 - ม.3 (ปีการศึกษา 2562)
กิจกรมมวันสุนทรภู่ ระดับชั้น ป.1 - ป.4 (ปีการศึกษา 2562)
กิจกรรมไหว้ครู ระดับประถม 5 - มัธยม 3 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมไหว้ครู ระดับประถม 1 - 4 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม D-NEE
สก็อต คิตซ์ เข้ามาจัดกิจจกรมให้น้องๆ
กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับปฐมวัย 2562
อบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
อบรมการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
บริษัทจอนห์สัน แอนด์ จอนห์สัน จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น อนุบาล1-อนุบาล3)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ม.3)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ม.2)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ม.1)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.6)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.5)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.4)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.3)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.2)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนลำดับที่ 1-3 ของแต่ละห้องเรียน โปรแกรมสามัญ และ Intensive English Program ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับชั้น ป.1)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 ที่สอบ O-NET ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน (อังกฤษ)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบ O-NET ได้คะแนนมากกว่า 80 คะแนน (อังกฤษ)
right direction

VTR แนะนำโรงเรียน

แปรขบวนถวายพ่อหลวง

ทำความดีถวายในหลวง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterเข้าชมวันนี้515
mod_vvisit_counterเข้าชมเมื่อวานนี้483
mod_vvisit_counterเข้าชมสัปดาห์นี้515
mod_vvisit_counterเข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว2979
mod_vvisit_counterเข้าชมเดือนนี้7953
mod_vvisit_counterเข้าชมเดือนที่แล้ว9413
mod_vvisit_counterเข้าชมทั้งหมด1038407