ผู้บริหารโรงเรียน

63 หมู่ 4 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร. 0-2543-1238-9, 0-2988-2897-8, 0-2988-3526 Fax : 0-2543-3630 E-mail: saintheresa@gmail.com

YOU ARE HERE: หน้าแรก

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

รางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาส่งเสริมคนดีสู่สังคม"

  รางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาส่งเสริมคนดีสู่สังคม" ระดับดีเด่น (มูลนิธิธารน้ำใจ)

ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

ขอแสดงความยินดี ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม  

ประกาศค่ามาตรฐาน

ประกาศค่ามาตรฐาน          

การแข่งขันเทควันโด "Tiger Thai Song ki Young Cup ครั้งที่ 12"

การแข่งขันเทควันโด "Tiger Thai Song ki Young Cup ครั้งที่ 12"

 • รางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาส่งเสริมคนดีสู่สังคม"

 • ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

 • ประกาศค่ามาตรฐาน

 • การแข่งขันเทควันโด "Tiger Thai Song ki Young Cup ครั้งที่ 12"

ปฏิทินโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

 เทิดเกียรตินักบุญเทเรซา
เทิดเกียรตินักบุญเทเรซา องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ...
409
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก ...
412
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 - .ม.2
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 - .ม.2 ณ ค่ายลูกเสือ เสือป่าแคมป์ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก ...
524
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ (ชั้น ป.5)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ (ชั้น ป.5)ณ ค่ายรัศมีแคมป์ & รีสอร์ท ตำบลชำผักแพว ...
871
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ (ชั้น ป.6)
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ (ชั้น ป.6) ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา ตำบลมวกเหล็ก ...
673
เข้าค่ายลูกเสือ ป.4
เข้าค่ายลูกเสือ ป.4 ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ อำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ...
499
กิจกรรม สาธิตการบีบขวดน้ำ (ขวดบุญ) ก่อนทิ้งลงตะแกรง
กิจกรรม สาธิตการบีบขวดน้ำ (ขวดบุญ) ก่อนทิ้งลงตะแกรง ...
374
กิจกรรมเข้าบ้านคุณธรรม
กิจกรรมเข้าบ้านคุณธรรม   {gallery}bankunnatom 59{/gallery} ...
361
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง "การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และ นวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย" ...
357
กิจกรรม arla kids sticks cheese
กิจกรรม arla  kids sticks cheese ...
362
การแข่งขันเทควันโด
การแข่งขันเทควันโด "Tiger Thai Song ki Young Cup ครั้งที่ 12" ...
369
กิจกรรม
กิจกรรม "ภาพวาด สัญลักษณ์" (ปฐมวัย) ...
410

ประมวลภาพ

left direction
 เทิดเกียรตินักบุญเทเรซา
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 - .ม.2
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ (ชั้น ป.5)
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ (ชั้น ป.6)
เข้าค่ายลูกเสือ ป.4
กิจกรรม สาธิตการบีบขวดน้ำ (ขวดบุญ) ก่อนทิ้งลงตะแกรง
กิจกรรมเข้าบ้านคุณธรรม
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง
กิจกรรม arla kids sticks cheese
การแข่งขันเทควันโด
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม การสื่อสารยุคดิจิตอล
กิจกรรม การสื่อสา่ร การฟัง การรับรู้ด้วยความรู้สึก (ปฐมวัย)
ทัศนศึกษา ม.3
ทัศนศึกษา ม.2
กิจกรรม งานวันแม่
ตรวจสุขภาพครูบุคลากรและผู้ปกครองค่ะ
ร่วมโครงการ
ทัศนศึกษา ป.6
ทัศนศึกษา ป.5
ร่วมกิจกรรม เดินประขาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ
กิจกรรม วววรณกรรมเป็นฐาน ระดับปฐมวัย
ทัศนศึกษา ป.1
ทัศนศึกษา ป.3
ทัศนศึกษา ป.2
ทัศนศึกษา ป.4
กิจกรรม ศาสนสัมพันธ์ ปฐมวัย
การสาธิตวิธีการพับกระดาษ
ฉลองศาสนนาม ซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิท
โอวัลติน ฉลาดเรียน ฉลาดเล่น เมนูเก่งหนูทำได้
กิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
VSED อาสาเซนต์เทเรซา พี่พาน้องอ่านระดับผู้นำ
เรียนรู้สภานักเรียนจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 2559
พิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียน
เข้าร่วมโครงการ แซนวิซจานเด็ดคนเก่ง ครั้งที่ 15
การแข่งขันกีฬาเทควันโด
เตรียมความพร้อมงานแห่เทียน
ประชุมวิชาการและปฐมวัยโรงเรียนในเครือ เขต 4 ณ.โรงเรียนเซนต์เทเรซา
กิจกรรม D-Nee Kid ฟันสะอาด แข็งแรง แปรงสนุก
กิจกรรมเลือกตั้งปฐมวัย
กิจกรรม โฟรโมสต์ DMBS 2016 โดยโค้ชแบงค์ - อานนท์
กิจกรรมเดินสวนสนาม
โครงการป้องกันตนเองจากภัยสังคมและอบายมุข
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ มาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กระดับ ปฐมวัย
กิจกรรมวันสุนทรภู่
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ป.5-ป.6)
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ม.1 - ม.3)
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ป.3 - ป.4)
กิจกรรม เบ๊น โบ๊ท
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ป.1 - ป.2)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครกงารอาหารดีมีประโยชน์
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (วีเสด) Volunteers for Social and Environmental Development (VSED)
กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมวันไหว้ครู 2559
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สช.
ประกาศผลสอบและมอบรางวัลที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2558
รับวุฒิบัตรและอำลา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
บัณฑิตน้อย 58
ปัจฉิมนิเทศ ม.3
การซ้อมรับบัณฑิตน้อยของอนุบาลและพี่ๆ ม.3
กีฬาสี 59
งานประจำปีสานรักเซนต์เทเรซา่ 58
กิจกรรมสอยดาว
กิจกรรมวันพ่อ 2558
กิจกรรมวันลอยกระทง
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ฉลองวัดนักบุญเทเรซา 2558
บันทึกเทปรำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ช่อง7)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.5 - ป.6
ฉลองวัดนักบุยเทเรซา 2558
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ป.4
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ป.3
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ป.2
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ป.1
เทิดเกียรตินักบุญเทเรซา
นิเทศกัลยาณมิตร จากฝ่ายการศึกษาและคุรครูเขต 4
กิจกรรม สอบอ่านนักเรียนชั้น ป.3
ทัศนศึกษา อนุบาล
กิจกรรมวันแม่ ปี 58
ทัศนศึกษา ป.1
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
ฉลองศาสนนามนักบุญอันนา ซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิท
กิจกรรมค่ายบูรณาการ 58
กิจกรรมยาคูลท์
กิจกรรม เอนฟาโกร
กิจกรรมเดินสวนสนาม
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม
กิจกรรม คิเรอิ คิเรอิ มือปราบแบคทีเรีย (ปฐมวัย)
กิจกรรม เลือกตั้งผู้นำปฐมวัย
สัปดาห์รักการอ่าน
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศพระสงฆ์ ภคินี. ผู้ช่วยผู้บริหารและครู รางวัลห้องสมุดดีเด่นด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และครูจิตตาภิบาลชำนาญการ1 ณ. อาคารนักบุญยอห์นปอลที่2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
กิกจรรม โดเรมอนแสดงละครเวทีสื่อการสอนตอนพิเศษ
กิจกรรม ดัชมิลล์ คิดส์ สคูล ทัวร์ 2015
กิจกรรมสมโภชพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า
กิจกรรมวันไหว้ครู 58
right direction

VTR แนะนำโรงเรียน

The ASEAN Community

วีดีโอกิจกรรมนักเรียน

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterเข้าชมวันนี้12
mod_vvisit_counterเข้าชมเมื่อวานนี้269
mod_vvisit_counterเข้าชมสัปดาห์นี้672
mod_vvisit_counterเข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว4095
mod_vvisit_counterเข้าชมเดือนนี้19742
mod_vvisit_counterเข้าชมเดือนที่แล้ว16975
mod_vvisit_counterเข้าชมทั้งหมด376067