ผู้บริหารโรงเรียน

63 หมู่ 4 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร. 0-2543-1238-9, 0-2988-2897-8, 0-2988-3526 Fax : 0-2543-3630 E-mail: saintheresa@gmail.com

YOU ARE HERE: หน้าแรก

วีดีโอโรงเรียนเซนต์เทเรซา รวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง

วีดีโอโรงเรียนเซนต์เทเรซา รวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง

วันที่ 2 ธันวาคม 2559

https://youtu.be/1SZq-1J6NyQ

 
   

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

รางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาส่งเสริมคนดีสู่สังคม"

  รางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาส่งเสริมคนดีสู่สังคม" ระดับดีเด่น (มูลนิธิธารน้ำใจ)

ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

ขอแสดงความยินดี ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม  

ประกาศค่ามาตรฐาน

ประกาศค่ามาตรฐาน          

การแข่งขันเทควันโด "Tiger Thai Song ki Young Cup ครั้งที่ 12"

การแข่งขันเทควันโด "Tiger Thai Song ki Young Cup ครั้งที่ 12"

  • รางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาส่งเสริมคนดีสู่สังคม"

  • ผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

  • ประกาศค่ามาตรฐาน

  • การแข่งขันเทควันโด "Tiger Thai Song ki Young Cup ครั้งที่ 12"

ปฏิทินโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.3 ปี2560
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.3 ปี2560 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560 {gallery}tiger-2560-3{/gallery} ...
9
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ...
151
พิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียน 2560
พิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียน 2560 ...
146
สวดภาวนาเพื่อสันติภาพ
สวดภาวนาเพื่อสันติภาพ ...
173
กิจกรรม วันไหว้ครู 2560
กิจกรรม วันไหว้ครู 2560   ...
346
ยินนดีต้อนรับซิสเตอร์กัญญาพัชร  เทพสมพร ผู้ดูแลโภชนาการคนใหม่ของโรงเรียนเซนต์เทเรซา
ยินดีต้อนรับซิสเตอร์กัญญาพัชร  เทพสมพร ผู้ดูแลโภชนาการคนใหม่ของโรงเรียนเซนต์เทเรซา ...
261
เปิดเทอมนี้ เตรียมพบกับสนาม BBL (Brain-Based Learing)
เปิดเทอมนี้ เตรียมพบกับสนาม BBL (Brain-Based Learing) คือการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของ ...
413
ประกาศผลสอบและมอบรางวัลกับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลสอบและมอบรางวัลกับนักเรียน ปีการศึกษา 2559     ...
629
รับวุฒิบัตรและส่งคืนผู้ปกครองนักเรียน ม.3
รับวุฒิบัตรและส่งคืนผู้ปกครองนักเรียน ม.3 ...
833
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปี 60
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ณ ไร่กุสุมา จ.สระบุรี   ...
897
เสอนงบประมาณ ปี 60
เสอนงบประมาณ ปี 60 ...
741
Saint Theresa Got Talent 2017 2017-02-20 02:10:56
Saint Theresa Got Talent 2017
Saint Theresa Got Talent 2017 ...
1064

ประมวลภาพ

left direction
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.3 ปี2560
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
พิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียน 2560
สวดภาวนาเพื่อสันติภาพ
กิจกรรม วันไหว้ครู 2560
ยินนดีต้อนรับซิสเตอร์กัญญาพัชร  เทพสมพร ผู้ดูแลโภชนาการคนใหม่ของโรงเรียนเซนต์เทเรซา
เปิดเทอมนี้ เตรียมพบกับสนาม BBL (Brain-Based Learing)
ประกาศผลสอบและมอบรางวัลกับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
รับวุฒิบัตรและส่งคืนผู้ปกครองนักเรียน ม.3
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปี 60
เสอนงบประมาณ ปี 60
Saint Theresa Got Talent 2017
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป. ปี 2560
วันประกาศเกียรติคุณเยาวชนต้นแบบจิตอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ( VSED )
กีฬาสี ประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2559
กีฬาสี ปฐมวัย ปีการศึกษา 2559
ซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิท มอบเกียรติบัตรให้แก่ครูที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปี และ 40 ปี ในปีการศึกษา 2559
มอบเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรที่ไม่ขาด ลา มาสายตลอดระยะเวลา 1 - 9 ปี ในปีการศึกษา 2559
มอบของขวัญให้ตัวแทนครูต่างชาติ (ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2559
บรรยากาศกินเลี้ยงปีใหม่และสอยดาว
กิจกรรมขอบคุณตำรวจจราจร
ตัวแทนนักเรียนส่งความสุขให้หน่วยงานและผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน
กิจกรรม วันพระคริสตสมภพและคำนับผู้บริหาร
ฉลองศาสนนาม คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์
โรงเรียนเซนต์เทเรซา รวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ อนุบาล
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.1
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.2
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.3
ความภาคภูมิใจของเราเช้านี้ค่ะ
กิจกรรมให้ความรู้วันลอยกระทง 2559
ฉลองวัดนักบุญเทเรซา 2559
นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก อิงลิชแคมป์ ประเทศสิงคโปร์
 เทิดเกียรตินักบุญเทเรซา
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 - .ม.2
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ (ชั้น ป.5)
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ (ชั้น ป.6)
เข้าค่ายลูกเสือ ป.4
กิจกรรม สาธิตการบีบขวดน้ำ (ขวดบุญ) ก่อนทิ้งลงตะแกรง
กิจกรรมเข้าบ้านคุณธรรม
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง
กิจกรรม arla  kids sticks cheese
การแข่งขันเทควันโด
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม การสื่อสารยุคดิจิตอล
กิจกรรม การสื่อสา่ร การฟัง การรับรู้ด้วยความรู้สึก (ปฐมวัย)
ทัศนศึกษา ม.3
ทัศนศึกษา ม.2
กิจกรรม งานวันแม่
ตรวจสุขภาพครูบุคลากรและผู้ปกครองค่ะ
ร่วมโครงการ
ทัศนศึกษา ป.6
ทัศนศึกษา ป.5
ร่วมกิจกรรม เดินประขาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ
กิจกรรม วววรณกรรมเป็นฐาน ระดับปฐมวัย
ทัศนศึกษา ป.1
ทัศนศึกษา ป.3
ทัศนศึกษา ป.2
ทัศนศึกษา ป.4
กิจกรรม ศาสนสัมพันธ์ ปฐมวัย
การสาธิตวิธีการพับกระดาษ
ฉลองศาสนนาม ซิสเตอร์ทัศนะ  ทิพย์สนิท
โอวัลติน ฉลาดเรียน ฉลาดเล่น เมนูเก่งหนูทำได้
กิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
VSED อาสาเซนต์เทเรซา พี่พาน้องอ่านระดับผู้นำ
เรียนรู้สภานักเรียนจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา 2559
พิธีมอบปลอกแขนสภานักเรียน
เข้าร่วมโครงการ แซนวิซจานเด็ดคนเก่ง ครั้งที่ 15
การแข่งขันกีฬาเทควันโด
เตรียมความพร้อมงานแห่เทียน
ประชุมวิชาการและปฐมวัยโรงเรียนในเครือ เขต 4 ณ.โรงเรียนเซนต์เทเรซา
กิจกรรม D-Nee Kid ฟันสะอาด แข็งแรง แปรงสนุก
กิจกรรมเลือกตั้งปฐมวัย
กิจกรรม โฟรโมสต์ DMBS 2016 โดยโค้ชแบงค์ - อานนท์
กิจกรรมเดินสวนสนาม
โครงการป้องกันตนเองจากภัยสังคมและอบายมุข
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ มาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กระดับ ปฐมวัย
กิจกรรมวันสุนทรภู่
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ  ป.5-ป.6)
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ม.1 - ม.3)
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ป.3 - ป.4)
กิจกรรม เบ๊น โบ๊ท
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครงการอาหารดีมีประโยชน์ (ระดับ ป.1 - ป.2)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และโครกงารอาหารดีมีประโยชน์
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (วีเสด)  Volunteers for Social and Environmental Development (VSED)
กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมวันไหว้ครู 2559
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สช.
ประกาศผลสอบและมอบรางวัลที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2558
รับวุฒิบัตรและอำลา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
บัณฑิตน้อย 58
ปัจฉิมนิเทศ ม.3
การซ้อมรับบัณฑิตน้อยของอนุบาลและพี่ๆ ม.3
กีฬาสี 59
งานประจำปีสานรักเซนต์เทเรซา่ 58
กิจกรรมสอยดาว
right direction

VTR แนะนำโรงเรียน

แปรขบวนถวายพ่อหลวง

ทำความดีถวายในหลวง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterเข้าชมวันนี้85
mod_vvisit_counterเข้าชมเมื่อวานนี้590
mod_vvisit_counterเข้าชมสัปดาห์นี้2013
mod_vvisit_counterเข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว3689
mod_vvisit_counterเข้าชมเดือนนี้13367
mod_vvisit_counterเข้าชมเดือนที่แล้ว15178
mod_vvisit_counterเข้าชมทั้งหมด509922