ผู้บริหารโรงเรียน

63 หมู่ 4 ถนนสังฆสันติสุข แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร. 0-2543-1238-9, 0-2988-2897-8, 0-2988-3526 Fax : 0-2543-3630 E-mail: saintheresa@gmail.com

YOU ARE HERE: หน้าแรก

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

รางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาส่งเสริมคนดีสู่สังคม"

  รางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาส่งเสริมคนดีสู่สังคม" ระดับดีเด่น (มูลนิธิธารน้ำใจ)

ผลสอบ O-NET คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม และวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนมากกว่า 90 คะแนนขึ้นไป

ขอแสดงความยินดี ผลสอบ O-NET คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม และวิชาคณิตศาสตร์คะแนนมากกว่า 90 คะแนนขึ้นไป ...

ประกาศค่ามาตรฐาน

ประกาศค่ามาตรฐาน          

การแข่งขันเทควันโด "Tiger Thai Song ki Young Cup ครั้งที่ 12"

การแข่งขันเทควันโด "Tiger Thai Song ki Young Cup ครั้งที่ 12"

  • รางวัลพระราชทาน "สถานศึกษาส่งเสริมคนดีสู่สังคม"

  • ผลสอบ O-NET คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม และวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนมากกว่า 90 คะแนนขึ้นไป

  • ประกาศค่ามาตรฐาน

  • การแข่งขันเทควันโด "Tiger Thai Song ki Young Cup ครั้งที่ 12"

ปฏิทินโรงเรียน

กิจกรรมโรงเรียน

มอบวุฒืบัตร ม.3 และกินเลี้ยง
มอบวุฒืบัตร ม.3 และกินเลี้ยง ...
36
พักผ่อนประจำปีวงโยธวาทิต
พักผ่อนประจำปีวงโยธวาทิต ...
34
อบรมให้ความรู้โรคติดต่อและป้องกันภัยตนเองจากโรคภัย 2562
อบรมให้ความรู้โรคติดต่อและป้องกันภัยตนเองจากโรคภัย 2562 ...
22
เลือกตั้งสภานักเรียน
เลือกตั้งสภานักเรียน ...
21
บัณฑิตน้อย 2019-03-12 08:06:50
บัณฑิตน้อย
บัณฑิตน้อย ...
30
โครงการวันวิชาการปฐมวัย
โครงการวันวิชาการปฐมวัย ...
33
โครงการวันวิชาการ ป.5 - ม.3
โครงการวันวิชาการ ป.5 - ม.3 ...
26
โครงการวันวิชาการ ชั้นป.1-ป.4
โครงการวันวิชาการ ชั้นป.1-ป.4 ...
30
ปัจฉิม ม.3 2019-03-12 06:20:00
ปัจฉิม ม.3
ปัจฉิม ม.3 ...
23
สอบคิดวิเคราะห์ ป.3 ป.3 และ ม.3
สอบคิดวิเคราะห์ ป.3 ป.3 และ ม.3 ...
31
เยี่ยมบ้านเด้กกำพร้า
เยี่ยมบ้านเด้กกำพร้า ที่พัทยา ...
14
ร่วมงานมหานครเกมส์
ร่วมงานมหานครเกมส์ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ...
23

ประมวลภาพ

left direction
มอบวุฒืบัตร ม.3 และกินเลี้ยง
พักผ่อนประจำปีวงโยธวาทิต
อบรมให้ความรู้โรคติดต่อและป้องกันภัยตนเองจากโรคภัย 2562
เลือกตั้งสภานักเรียน
บัณฑิตน้อย
โครงการวันวิชาการปฐมวัย
โครงการวันวิชาการ ป.5 - ม.3
โครงการวันวิชาการ ชั้นป.1-ป.4
ปัจฉิม ม.3
สอบคิดวิเคราะห์ ป.3 ป.3 และ ม.3
เยี่ยมบ้านเด้กกำพร้า
ร่วมงานมหานครเกมส์
มอบวุฒิบัตรรางวัลต่าง ๆ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับมัธยม ม.1-ม.3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.6
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.5
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.4
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.1
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.3
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.2
กิจกรรมขอบคุณผู้บริหาร โอกาสวันคริสต์มาส
กิจกรรมขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ เนื่องในโอกาสคริสต์มาส
กีฬาสีประถม - มัธยม 2562
กิจกรรมวันเด็ก อนุบาล
กิจกรรมวันเด็ก ประถม-มัธยม 2562
กิจกรรมบ้านลมหรรษา
กิจกรรม English Camp 2019
กิจกรรมขอบคุณตำรวจจราจรเนื่องในวันสรืสต์มาส
กิืจกรรม St. got talent 2019
กิจกรรมจอห์นสัน แอนดฺ์ จอนห์สัน
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2561
มูลนิธิแสง ให้ความรู้กับนักเรียน
ฉลองวัดนักบุญเทเรซา 100 ปี
ทัศนศึกษา ป.6 ที่สวนไทย พัทยา จ.ชลบุรี
ทัศนศึกษา ป.4 ที่พระราชวังบางปะอิน ตลาดน้ำอโยธยา จ.อยุธยา
ทัศนศึกษา ป.3 พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งชาติแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
กิจกรรมคิเรอิ คิเรอิ อนุบาล ปี 2561
ทัศนศึกษา ป.2 underwater world pattaya และเมืองจำลอง
ทัศนศึกษา ป.1 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
วันแม่ 10 ส.ค. 61 เซนต์เทเรซา
ทัศนศึกษา ม.3 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อและวัดภูเขาทอง จ. อยุธยา
ทัศนศึกษา ม.2 ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียวสยาม) และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร จ.กรุงเทพ ฯ
ทัศนศึกษา ม.1 ณ หอไทยนิทัศน์ และ Art in Paradise
กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ ระดับปฐมวัย
พิธียกเสาเอกอาคารเรียนหลังใหม่
วีดีโอแห่เทียนจำนำพรรษา โรงเรียนเซนต์เทเรซา 2561
แห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2561
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 ม.1 -ม.2
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 ป.5 - ป.6
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 ป.3-ป.4
โครงการพัฒนาทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 ป.1 - ป.2
เคลือบฟลูออไรด์ ปฐมวัย
ดิชมิลล์ Gen I
สัปดาห์ให้ความรู้และต่อต้านยาเสพติด
สมโภชพระหฤทัย
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี รับรางวัลผู้ช่วยดีเด่นและครูดีเด่น
กิจกรรมไหว้ครูปฐมวัย
กิจกรรมไหว้ครูประถม-มัธยม
วันสุนทรภู่
เดินรณรงค์ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
vsed
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2561
อบรมใช้บัตรสมาร์ทเพิส
ต้อนรับซิสเตอร์วัฒนา ตรีมังคลา
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
มิสซาเปิดปีการศึกษา 2561
ถ่ายทำรายการผึ้งน้อย
งานวัดหนองจอก
งานมหานคร
โครงการวันวิชาการ 2561
กิจกรรมส่งความสุขวันวาเลนไทม์
การศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ อนุบาล
ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี
กิจกรรมกีฬาสี ประถม-มัธยม ปีการศึกษา 61
กิจกรรมกีฬาสี อนุบาล ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมงานวันเด็ก อนุบาล
พักผ่อนประจำปี บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560
ทานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันคริสมาสและปีใหม่ 2560
คำนับผู้บริหาร เนื่องในโอกาศวันคริสมาสและวันขึ้นปีใหม่ 2560
กิจกรรมสอยดาว 2560
ขอบคุณตำรวจจราจร เนื่องในวันคริสมาสและปีใหม่
Saint Theresa Got Talent รอบชิงชนะเลิศ
มอบของขวัญให้ครูต่างชาติ 2560
ร่วมกับสภาวัฒนธรรม เขตหนองจอก บริจาคเงินโครงการก้าวคนละก้าวของพี่ตูน
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยเดินตามรอยเท้าพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง
วงโยธวาทิตของโรงเรียนเซนต์เทเรซาได้รับเชิญเปิดงาน นัดพบผู้ประกอบการของ Makro
กิจกรรมวันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย
ร่วมเป็นจิตอาสา ณ สำนักงานเขตหนองจอกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560
กิจกรรมเทิดเกียรตินักบุญเทเรซาองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
ทัศนศึกษา ป.4 ปี 2560
ทัศนศึุกษา ป.3 ปี 2560
ส่งเสริมทักษะการแสดงบนเวทีของ อ.1-อ.3 ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2560
ทัศนศึกษา ป.1-ป.2
ซ้อมดับเพลิง
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.5 ปี 2560
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.6  ปี 2560
ทัศนศึกษา ป.6 ปี 2560
ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ กำทำนาปลูกข้าว ระดับอนุบาล
right direction

VTR แนะนำโรงเรียน

แปรขบวนถวายพ่อหลวง

ทำความดีถวายในหลวง

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterเข้าชมวันนี้122
mod_vvisit_counterเข้าชมเมื่อวานนี้373
mod_vvisit_counterเข้าชมสัปดาห์นี้787
mod_vvisit_counterเข้าชมสัปดาห์ที่แล้ว9605
mod_vvisit_counterเข้าชมเดือนนี้12349
mod_vvisit_counterเข้าชมเดือนที่แล้ว4371
mod_vvisit_counterเข้าชมทั้งหมด777132