ครูต่างชาติ (ภาษาอังกฤษ)

พิมพ์

1. Mr. Borel  Leon Marel

2. Mr. Mikael  Johansson

3. Mr. Krusto  Fortune

4. Miss. Lizl  Ossthuizen

5. Mr. Julius  Rugaza

6. Miss. Angelina  Kevil-Davies

7. Mr. Acho  Eguzoro

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2016 เวลา 02:11 น. )