ปรัชญาของโรงเรียน

พิมพ์

ปรัชญาของโรงเรียน

วินัยดี  (Disciplines)           มีจรรยา  (Ethics)         ศึกษาเยี่ยม (Study)


คำอธิบายปรัชญา

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2019 เวลา 07:08 น. )