YOU ARE HERE: หน้าแรก

ผลสอบ O-NET คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม และวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนมากกว่า 90 คะแนนขึ้นไป

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอแสดงความยินดี

ผลสอบ O-NET คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม และวิชาคณิตศาสตร์คะแนนมากกว่า 90 คะแนนขึ้นไป

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:17 น. )  

แปรขบวนถวายพ่อหลวง