YOU ARE HERE: หน้าแรก

ประกาศหยุดเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศหยุดเรียน

วันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2562 (เนื่องจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35)

และ วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2562 (ตามประกาศของฝ่ายการศึกษา เพื่อให้ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการรับเสด็จพระสันตะปาปาฯ)

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2019 เวลา 04:23 น. )  

VTR แนะนำโรงเรียน

แปรขบวนถวายพ่อหลวง